۱۳۹۵-۰۱-۰۵
33063-634005

دارایی بانک‌های ایران در آستانه ۲۰۰۰تریلیون تومان

دارایی بانک‌های ایران در پایان دی‌ماه سال ۹۴ از مرز ۱۹۲۰تریلیون تومان گذشت. آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی بانک‌های کشور حاکی است، جمع کل […]