۱۳۹۴-۱۲-۲۹

فراز و نشیب های نرخ دلار در سال ۹۴ به روایت نمودار

نرخ دلار آمریکا که در ابتدای سال ۱۳۹۴ با قیمت ۳۲۹۴ تومان گزارش شده، در پایان سال جاری به ۳۴۶۸ تومان رسیده و در مجموع اگرچه […]