۱۳۹۵-۰۱-۲۵
33403-738949

صندوق بین المللی پول پیش بینی خود نسبت به رشد اقتصادی جهان را کاهش داد

صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود پیش بینی نسبت به رشد اقتصادی جهان در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی را کاهش داده […]