۱۳۹۵-۰۱-۲۴

صندوق بین المللی پول پیش بینی خود نسبت به رشد اقتصادی جهان را کاهش داد

صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود پیش بینی نسبت به رشد اقتصادی جهان در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی را کاهش داده […]