۱۳۹۷-۰۳-۲۸

منیزیم برای بدن چه کار می کند؟

منیزیم فلزی است به رنگ سفید یا نقره ای با نماد Mg، عدد اتمی ۱۲، وزن اتمی ۲۴٫۳۰۵۰. ساختار بلور آن شش گوش است. نام منیزیم از […]