نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

۱۳۹۵-۰۱-۱۵

پیروزی کدام نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نفع طلا خواهد بود؟

تحلیلگر برجسته کیتکو بر این باور است که پیروزی دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوریخواه می تواند تاحد زیادی به نفع قیمت جهانی طلا تمام شود. […]