۱۳۹۷-۰۴-۱۲

تعیین نرخ سود بانکی به تناسب ترازنامه بانک‌ها و شرایط

رئیس کانون بانک‌های خصوصی: رئیس کانون بانک‌های خصوصی ضمن تاکید بر ترازنامه بانک‌ها در تعیین نرخ سود، گفت: علاوه بر وضعیت سود و زیان بانک‌ها، توجه […]