۱۳۹۷-۰۳-۲۷

پایمردی روی “ریال ایرانی”؛ کمی به پول ملی اعتماد کنیم

آنهایی که خواهان حفظ ارزش پول ملی کشور هستند این وظیفه اخلاقی را دارند که ولع تبدیل ریال به ارز خارجی و طلا را کمتر داشته […]