۱۳۹۷-۰۳-۲۳

قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کاهش یافت

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا؛ دکتر وحید شقاقی اظهار کرد: ارز یکی از مهمترین متغیرهای هر اقتصادی است؛ این متغیر در حدی اهمیت دارد که […]