۱۳۹۵-۰۱-۰۸

ادامه مناقشه دولت و کنگره آمریکا در زمینه دسترسی ایران به دلار

وال استریت ژورنال در گزارشی به بررسی جدال میان دولت و کنگره آمریکا در زمینه دسترسی ایران به دلار و نظام مالی آمریکا پرداخت. پایگاه اینترنتی […]